loader image

Πολιτική απορρήτου

Όροι Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου Ιεράς Μονής Παντοκράτορος 

Η χρήση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτυακού Τόπου (web crawling- προσπέλαση του Διαδικτυακού Τόπου από crawlers), των υπηρεσιών λανθάνουσας μνήμης (caching) αυτού καθώς και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών παρέχονται από τον Διαδικτυακό Τόπο, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των εδώ περιγραφόμενων όρων χρήσης και συνιστά έμπρακτη αποδοχή τους.

Ως διαχειριστής ορίζεται η Ιερά Μονή Παντοκράτορος

Ως περιεχόμενο ορίζεται το σύνολο των δεδομένων, λογισμικού, βάσεων δεδομένων, μεταδεδομένων, κειμένων, εικόνων, βίντεο, αρχείων ήχου, τρισιάστατων αναπαραστάσεων καθώς και οποιουδήποτε άλλου έργου του πνεύματος που μπορεί να αποτελεί αντικείμενο του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει, ανεξάρτητα από το αν ο χρόνος προστασίας έχει εκλείψει ή η χρήση υπάγεται στις εξαιρέσεις του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ως χρήση λογίζεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση και κατανάλωση των υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου.

Ως χρήστης λογίζεται ο οποιοσδήποτε κάνει χρήση του Διαδικτυακού Τόπου.

Ως Υπηρεσία ορίζεται στο παρόν η βασισμένη σε ψηφιακές τεχνολογίες διεκπεραίωση λειτουργιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες του χρήστη.

Ως εγγεγραμμένοι ορίζονται οι χρήστες οι οποίοι εγγράφονται στις παρεχόμενες από τον Διαχειριστή υπηρεσίες και παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και με τρόπο που να μην περιορίζει ή παρεμποδίζει τη χρήση τους από τρίτους. Ο χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν τη δυσλειτουργία τους και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες.

Το σύνολο του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου (συμπεριλαμβανομένων των γραφικών διεπαφών, του κειμένου του διαδικτυακού τόπου, των σημάτων ή άλλων έργων) επί του οποίου ο Διαχειριστής έχει τα απαραίτητα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή άδειες χρήσης –εκτός εάν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό, ιδίως όταν πρόκειται για περιεχόμενο στο οποίο υφίστανται δικαιώματα τρίτων– διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου στους χρήστες αποκλειστικά και μόνο με τους όρους της άδειας Δίκαιης Χρήσης. Μολονότι η άδεια αυτή είναι η πλέον περιοριστική, δίνει τη δυνατότητα ο κάθε δημιουργός ή η Ιερά Μονή Παντοκράτορος να επιλέξει να παρέχει επιπλέον άδειες στην περίπτωση που κάτι τέτοιο είναι επιθυμητό.

Τα προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου μπορεί να είναι προγράμματα Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα και δύναται να διατίθενται με άδειες που είναι σύμφωνες με τους ορισμούς του Free Software Foundation και της Open Source Initiative σχετικά με τις άδειες που είναι ανοιχτές και ελεύθερες.

Η συγκεκριμένη άδεια με την οποία το περιεχόμενο και το λογισμικό είναι διαθέσιμο, προσδιορίζεται ειδικά ως μεταδεδομένα που διατίθενται μαζί με το περιεχόμενο ή το λογισμικό.

Οποιοδήποτε άλλο έργο προστατεύεται από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και διατίθεται με άδειες διαφορετικές από τις ανωτέρω πρέπει να προσδιορίζεται ρητά και συγκεκριμένα ως τέτοιο.

Ο Διαχειριστής δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών προκειμένου να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του Δικτυακού του Τόπου προς τους χρήστες.

Σε κάθε περίπτωση, η όποια επεξεργασία γίνεται:

 1. Είναι σύμφωνη με το νόμο.
 2. Γίνεται για καθορισμένους σκοπούς και για χρόνο που γνωστοποιούνται στο πρόσωπο πριν από την επεξεργασία.
 3. Προϋποθέτει τη συναίνεση του προσώπου ή γίνεται για άλλους θεμιτούς σκοπούς που προβλέπονται από το νόμο.

Ο Διαχειριστής δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων και ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο χρήστη/επισκέπτη.

Ο Διαχειριστής δε μεταφέρει και δε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών του Διαδικτυακού Τόπου σε τρίτους, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση ή κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου και την πραγματοποίηση των λειτουργιών του.

Ο Διαχειριστής είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του. Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή (administrator) του Διαδικτυακού Τόπου, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή τη διαγραφή του.

Κατά τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου μπορεί να συγκεντρώνονται προσωπικά και μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του Διαδικτυακού Τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση “cookies” σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση “cookies” για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από το παρόν Portal. Η συλλογή όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει ο Διαχειριστής μέσω του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση – περιήγηση και χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από τους χρήστες, πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ιδίως τον Κανονισμό 2016/679 και το Ν. 4624/2019) για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εάν ένας δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων εντοπίσει στο Portal του Διαχειριστή παράνομα δημοσιευμένο υλικό, το οποίο α) δεν καλύπτεται από κάποιον περιορισμό ή άλλη εξαίρεση σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και β) για τη χρήση του οποίου δεν έχει δοθεί η σχετική άδεια, ο ως άνω δικαιούχος παρακαλείται να επικοινωνήσει γραπτώς με τον Διαχειριστή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση epantokrator@gmail.gr

αναφέροντας τα ακόλουθα:

 1. Τα στοιχεία επικοινωνίας του.
 2. Τα πλήρη βιβλιογραφικά δεδομένα ή, έαν αυτά δεν υπάρχουν, τα δεδομένα αναφοράς του υλικού.
 3. Το URL στο οποίο έχει εντοπιστεί το υλικό (π.χ. το URL της εγγραφής).
 4. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι είναι ο δικαιούχος και/ ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 δηλώνει ότι είναι ο δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

Με την παραλαβή της καταγγελίας εκκινεί η διαδικασία προειδοποίησης και απόσυρσης παράνομα δημοσιευμένου περιεχομένου, ως εξής:

 1. Ο Διαχειριστής επιβεβαιώνει ότι έλαβε την καταγγελία μέσω email ή ταχυδρομείου και κάνει μια πρώτη εκτίμηση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας της.
 2. Με την παραλαβή έγκυρης καταγγελίας, το υλικό αποσύρεται προσωρινά από το Portal του Διαχειριστή μέχρι να βρεθεί συναινετική λύση.

    iii. Ο καταγγέλλων και ο Διαχειριστής ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό/ νομικό πρόσωπο κατέθεσε το υλικό απαιτείται να λύσουν κοινή συναινέσει και σε σύντομο χρονικό διάστημα το ζήτημα της καταγγελίας υιοθετώντας μια από τις κάτωθι λύσεις:

        α. Το υλικό επανα-δημοσιεύεται στην ίδια μορφή που είχε πριν.

        β. Το υλικό επανα-δημοσιεύεται έχοντας υποστεί αλλαγές.

        γ. Το υλικό αποσύρεται μόνιμα από τον κατάλογο του Διαδικτυακού Τόπου.

 1. Για όσο καιρό ο Διαχειριστής και ο καταγγέλλων δεν μπορέσουν να πετύχουν κοινώς αποδεκτή λύση του ζητήματος, το υλικό παραμένει μη διαθέσιμο μέσω του καταλόγου μέχρι την επίτευξη συμφωνίας επί του θέματος.

Ο Διαχειριστής παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, δεδομένα κλπ) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου του «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ». Σε καμία περίπτωση ο Διαχειριστής δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη αυτού του Διαδικτυακού Τόπου.

Το Portal ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από τον Δικτυακό Τόπο του Διαδικτυακού Τόπου και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

Ο Διαχειριστής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Διαδικτυακού Τόπου. Επίσης δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος με το Portal ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη/επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Τα Ελληνικά Δικαστήρια ορίζονται ως τα δικαστήρια επίλυσης όποιων διαφορών προκύπτουν από το παρόν. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Διαχειριστή και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.

Ο Διαχειριστής διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ιεράς Μονής Παντοκράτορος

Η Ιερά Μονή Παντοκράτορος λαμβάνει όλα τα πρόσφορα μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του διαδικτυακού του τόπου.

Για το λόγο αυτό, ακολουθεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία αναγνωρίζει το δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και διασφαλίζει την εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (ιδίως Κανονισμός 2016/679 και Ν. 4624/2019).

Εν συντομία, πρέπει να γνωρίζετε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται και διατηρούνται από την Ιερά Μονή Παντοκράτορος. για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο και για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς. Τυγχάνουν δε, σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια αυτών.

Αναλυτικά: Υπεύθυνος Επεξεργασίας Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας είναι:

epantokrator@gmail.com

H Ιερά Μονή Παντοκράτορος. μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική, με σκοπό την καλύτερη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω της ιστοσελίδας του.

Με την πλοήγηση και χρήση της ιστοσελίδας της Ιερά Μονή Παντοκράτορος. , οι επισκέπτες/-ριες -χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Ιερά Μονή Παντοκράτορος στο epantokrator@gmail.com

Τι είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), όπως ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ΑΦΜ κ.ά. Ως ταυτοποιήσιμο ορίζεται το φυσικό πρόσωπο εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως το όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας (διεύθυνση ΙΡ, e-mail κλπ.) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά του. Πληροφορίες που αφορούν νομικά πρόσωπα και ομάδες προσώπων ή πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν είναι δυνατή η αναγωγή σε προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο, δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

Τι είναι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό

Προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε μόνο όταν εσείς οι ίδιοι επιθυμείτε:

να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με την Ιερά Μονή Παντοκράτορος και προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο σκοπός επικοινωνίας, δίδονται προσωπικά δεδομένα, τα οποία διατηρούνται όσο χρειάζεται για την εκπλήρωση του σκοπού της επικοινωνίας σας.

Επίσης κατά την επίσκεψη και πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα αυτόματα γίνεται καταγραφή της διεύθυνσης δικτυακού πρωτοκόλλου σας, μέσω της οποίας, όμως δεν αποκαλύπτονται αναγνωρίσιµα στοιχεία της φυσικής ταυτότητας του χρήστη, αλλά αυτά χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για στατιστικούς λόγους επισκεψιµότητας στη δικτυακή παρουσίασή µας. Επιπλέον, συλλέγονται cookies, στην επεξεργασία των οποίων έχετε κατά την είσοδό σας συγκατατεθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τη σχετική πολιτική της Ιερά Μονή Παντοκράτορος. για τη χρήση cookies παρακάτω.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους, οι οποίοι ανακατευθύνουν σε τρίτες ιστοσελίδες. Οι ιστοσελίδες αυτές δεν υπόκεινται στον έλεγχο της Ιερά Μονή Παντοκράτορος και συνεπώς, δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των ιστοσελίδων αυτών συνάδει με τη δική μας. Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πολιτικές και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

H νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η συγκατάθεση κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας. Η Ιερά Μονή Παντοκράτορος συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/-ριών και χρηστών αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των σκοπών και λειτουργιών του και ακριβέστερα για την εξυπηρέτηση της επικοινωνίας μαζί σας και για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των σκοπών & στόχων λειτουργίας του. Ουδεμία περαιτέρω επεξεργασία, προώθηση ή ανταλλαγή γίνεται στα δεδομένα αυτά, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

Αποδέκτες των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/-ριών και χρηστών της ιστοσελίδας μας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες. Τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο στελέχη της Ιερά Μονή Παντοκράτορος προκειμένου να εξυπηρετηθεί η επικοινωνία μαζί σας.

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο και σύμφωνα με τη δική σας συγκατάθεση και μετά διαγράφονται.

Ασφάλεια δεδομένων

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/-ριών και χρηστών της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε μέτρα ασφαλείας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας έχουν μόνο τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο στελέχη της Ιερά Μονή Παντοκράτορος , τα οποία έχουν καθήκον τήρησης εχεμύθειας.

Τα δικαιώματα σας

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τα εξής δικαιώματα:

    α) δικαίωμα πρόσβασης, δηλ. το δικαίωμα να πληροφορηθείτε εάν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία,

    β) δικαίωμα διόρθωσης, δηλ. το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

    γ) δικαίωμα διαγραφής, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν,

    δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους

    ε) δικαίωμα φορητότητας, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και

    στ) δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

Για την ενημέρωσή σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο email epantokrator@gmail.com

Η Ιερά Μονή Παντοκράτορος. διατηρεί το δικαίωμα κατάρτισης πολιτικής χρέωσης ευλόγου διαχειριστικού κόστους για την ικανοποίηση των ως άνω δικαιωμάτων.

Δικαίωμα καταγγελίας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679, έχετε το δικαίωμα, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας complaints@dpa.gr.

Πολιτική για Cookies

Κατά την πλοήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα, η Ιερά Μονή Παντοκράτορος. ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των cookies. Tα cookies είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (“server”) της Ιερά Μονή Παντοκράτορος. στον τερματικό σας εξοπλισμό με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία σε εμάς δεδομένων του φυλλομετρητή σας (“browser”). Ανάλογα με την διάρκειά τους τα cookies είναι είτε «προσωρινά» (session cookies) ή «έμμονα» (persistent cookies). Τα «προσωρινά cookies» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «έμμονα cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους ή μέχρι να τα διαγράψετε εσείς χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες λειτουργίες του φυλλομετρητή σας.

Name  Provider  Purpose  Expiry  Type 
pll_language epantokrator.gr The pll _language cookie is used by Polylang to remember the language selected by the user when returning to the website, and also to get the language information when not available in another way. 1 year  Functional 
YSC  .youtube.com YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. session  Advertisement
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. 5 months 27 days Advertisement
CONSENT .youtube.com YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. 2 years  Analytics 

 

Η χρήση των cookies προσφέρει στην ιστοσελίδα τη δυνατότητα να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη, όπως π.χ προτιμήσεις χρήσεις του ιδίου, να εξατομικεύσει την εμπειρία σας και να αναγνωρίζει χαρακτηριστικά των επισκεπτών/-ριών, απαραίτητα για τη βελτίωση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας. Τα cookies δεν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που βρίσκονται στο σκληρό σας δίσκο ή στα αρχεία cookies που δημιουργούνται από άλλους δικτυακούς τόπους και δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημά σας. π.χ. για να δείτε ποια cookies έχουν τοποθετηθεί στη συσκευή σας και πώς μπορείτε να τα διαχειριστείτε ή να τα διαγράψετε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.allaboutcookies.org. Εάν δεν αποδεχθείτε τα cookies ή κάποιες κατηγορίες εξ αυτών, ενδέχεται κάποια από τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας να μην είναι πλήρως διαθέσιμα. Τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies και μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένο επισκέπτη/-ρια και χρήστη αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

Άδεια Δίκαιης Χρήσης

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένων των γραφικών διεπαφών, του κειμένου του διαδικτυακού τόπου, των σημάτων ή άλλων έργων) ανήκει στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος και διατίθεται με τους ακόλουθους όρους:

    - Ο χρήστης δύναται να αναπαράγει το περιεχόμενο για προσωπική και ιδιωτική χρήση μόνο ή για οποιαδήποτε από τις χρήσεις και με τους όρου που προσδιορίζονται στα άρθρα 18-28Γ του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει.

    - Ο χρήστης δεν δύναται να ασκεί οποιαδήποτε από τις εξουσίες του περιουσιακού δικαιώματος του δικαιούχου εκτός έαν έχει ειδική και έγγραφη άδεια ως προς αυτό.

    - Σε κάθε νόμιμη χρήση του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος ως εξής: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος, © 2023-2024 Ιερά Μονή Παντοκράτορος

Βοήθεια για Προσβασιμότητα

 

Η διαδικτυακή πύλη εισόδου πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου WCAG(V2.0) για εύκολη πρόσβαση από άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού 2.0 όπως αναφέρονται στην σελίδα W3C.
 • Αρχή 1 Αντιληπτό περιεχόμενο
  • Για το περιεχόμενο προεγγεγραμμένου video σε συγχρονισμένα μέσα παρέχεται ηχητική περιγραφή.
  • Εκτός από λεζάντες και εικόνες κειμένου, το μέγεθος κειμένου μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας μέχρι και 200 τοις εκατό, χωρίς απώλεια περιεχομένου ή λειτουργικότητας.
 • Αρχή 2 : Λειτουργικό περιεχόμενο
  • Η λειτουργικότητα του περιεχομένου είναι συνολικά δυνατή μέσω μιας διεπαφής πληκτρολογίου.
  • Οι σελίδες φέρουν τίτλους και επικεφαλίδες που περιγράφουν το θέμα ή το σκοπό τους.
  • Προσφέρονται πολλαπλοί τρόποι για τον εντοπισμό των ιστοσελίδων.
 • Αρχή 3 : Κατανοητό περιεχόμενο
  • Το περιεχόμενο με τη μορφή κειμένου είναι ευανάγνωστο και κατανοητό.
  • Στοιχεία που έχουν την ίδια λειτουργικότητα σε ένα σύνολο ιστοσελίδων, προσδιορίζονται με συνεπή τρόπο.
 • Αρχή 4 : Εύρωστο περιεχόμενο - Συμβατότητα με υποστηρικτικές τεχνολογίες
  • Παρέχονται μεγεθυντές οθόνης ώστε να βελτιωθεί η οπτική αναγνωσιμότητα κειμένου και εικόνων.
  • Η ιστοσελίδα είναι συμβατή με προγράμματα ανάγνωσης οθόνηςώστε να διαβάζονται οι πληροφορίες σε μορφή κειμένου μέσω συνθετικής ομιλίας.
w3c.gr
Οι WCAG 2.0 καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και συστάσεων για να καταστεί το περιεχόμενο του Ιστού πιο προσβάσιμο.